Sisustustakkojen yleisohje

BIO-SISUSTUSTAKAT

 

1.  Yleiset ominaisuudet

Bio-Sisustustakka on helppo asentaa ja on käyttövalmis muutamassa hetkessä.  Ei enää tarvetta  takkapuiden kuivaamiselle, roskien ja tuhkan siivoamiselle eikä takkahormien nuohoamiselle.
Muotoilunsa johdosta se luo kodikkuutta ja lämmintä ilmapiiriä ympäristöönsä.

Takka ei tarvitse takkahormia. Sitä voidaan käyttää missä tahansa sisätilassa, jossa on luonnollinen tai koneellinen ilmanvaihto, pihalla tuulensuojaisessa paiikassa. Hormittomuus tarkoittaa myös sitä, että palaessa syntynyt lämpö jää huoneeseen.

 

2.  Turvallisuus

Perehdy tähän kappaleeseen huolella sillä se ohjaa sinua oikeaoppiseen ja turvalliseen käyttöön. 

Ennen käyttöönottoa valitse takan sijainti huomioiden seuraavat seikat.  

 • Huoneessa tulee olla riittävä, luonnollinen ilmanvaihto.  Mikäli tarpeellista lisää ilmanvaihtoa avaamalla ovet tai ikkuna.
 • Älä asenna takkaa vetoisalle paikalle tai lähelle tuuletinta.
 • Älä käytä takkaa, jossa on räjähdysvaara tai tulenarkaa tavaraa kuten polttoaineita, lakkoja tai teollisuuspölyä.  
 • Älä anna lasten sytyttää takkaa
 • Korkean pintalämpötilan johdosta pidä lapset, eläimet, verhokankaat ja huonekalut riittävän etäällä tulesta
 • Älä laita mitään palavaa materiaalia kuten verhoja 1 metriä lähemmäksi takkaa tai tulta.
 • Älä yritä muuttaa takan rakennett
 • Älä käytä rikkinäisiä osia ja tarkista osat ennen käyttöönottoa
 • Älä jätä palavaa takkaa ilman aikuisen henkilön valvontaa.

Käytä maahantuojan suosittelemaa, lähes hajutonta ja savutonta BIONLOV bioetanooli polttoainetta tai muita biotakoille tarkoitettuja polttoaineita.

 • käyttäessäsi muita polttoaineita saattavat ne aiheuttaa höyrystyessään terveysriskejä
 • BIONLOV polttonestettä ei saa juoda tai hengittää ja vältä kaikkea kosketusta iholle ja silmiin.
 • säilytä BIONLOV polttonestettä myyntiastiassa, kuivassa paikassa poissa lasten ulottuvuudelta.
 • Älä lisää BIONLOV polttonestettä, tai mitään muutakaan polttonestettä takan palaessa tai sen ollessa lämmin
 • käytä ainoastaan bio-etanolitakkoihin tarkoitettua polttoainetta
 • älä laita mitään tuotetta minkä takan valmistuttaja ei ole pakkauksen mukana lähettänyt.
 • käytä ainoastaan valmistuttajan toimittamia tuotteita ohjeiden mukaisesti
 • älä koske takan kuumentuneisiin osiin
 • älä peitä takkaa millään mikä saattaa syttyä palamaan.

 

3.    Asennus

Ennen asennusta lue kohdan 2 turvallisuusohjeet huolella.  Taataksesi hyvän ja moitteettoman takan kokoamisen seuraa asennusohjeita vaiheittain.

3.1.        Poista pakkauksesta kaikki tarvikkeet ja tarkista että kaikki osat ovat mukana ja ehjiä.

3.2.        Valitse käyttöön soveltuva paikka turvallisuusohjeen 2 mukaan

3.3.        Valitse sopiva paikka takalle

 •  ennen tuotteen asentamista paikalleen huomioi, että takan ympärillä tulee olla vähintään 1m tyhjää tilaa
 •  takan, jonka taakse ei ole valmiiksi asenettu palonestolevyä, tulee asentaa Armatect 15mm palonestolevy ( saatavana lisävarusteena ), mikäli takka asennetaan muuta kuin palamatonta materiaalia olevaa seinää vasten.
 •  takkojen mukana seuraa seikkaperäinen kasausohje, jota tulee noudattaa

 

4.  Käyttöohjeet

Ennen kuin ota takan käyttöön, lue kohdan 2 turvallisuusohjeet

 1. Kaada BIONLOV bio-etanoli polttoainetta polttonesteastiaan ja varo läikyttämästä polttonestettä muualle.  Kuivaa mahdollisesti astian ulkopuolelle läikkynyt polttoneste tai odota kunnes se on kokonaan haihtunut.
 2. ÄLÄ KOSKAAN LISÄÄ POLTTOAINETTA TAKAAN VIELÄ PALAESSA, TAI MIKÄLI SE ON VIELÄ LÄMMIN KOSKA SE SAATTAA RÄJÄHTÄÄ TAI SYTYTTÄÄ TULIPALON.
 3. Sytytä takkasydän palamaan pitkällä sytyttimellä tai pitkällä tulitikulla
 4. Hetken kuluttua voit säätää liekkiä pakkauksen mukana tulleen säätöraudan avulla. Säätölevyn ollessa täysin avoin mahdollistaa se optimaalisen palamisen.
 5. Sammuttaessasi liekin sulje säätölevy nopeasti estääksesi hapen saannin.  Mikäli suljet säätölevyn hitaasti ei se takaa että liekki sammuu.
 6. Huom !  LISÄESSÄSI POLTTOAINETTA TULEE SÄILIÖN OLLA TYHJÄ.  SÄILIÖN TULEE VIILENTYÄ  VÄHINTÄÄN 20 min. EDELLISESTÄ PALAMISESTA.

 

5.  Puhdistus ja hoito-ohjeet

Tuote ei vaadi mitään eritystä puhdistamista, yleinen siisteys riittää.  Puhdistaessasi käytä pehmeää siivousliinaa ja tarvittaessa mietoja pesuaineita.

 

Lisätietoa tuotteesta saat osoitteesta

www.metrade.fi